Oppgradering av bygningskroppen

Støtte fra Enova for private boligeiere – hva kan du søke støtte til, og hvor mye kan du få?

Bor du i en eldre bolig og ønsker et bedre og mer behagelig inneklima, lavere kostnad til oppvarming og mindre vedlikehold? Da er du kanskje berettiget til å motta støtte fra ENOVA. Nedenfor gir vi et eksempel på et Enovastøttet tiltak som kalles for “oppgradering av bygningskroppen”.

Kort oppsummering:
Oppgradering av bygningskroppen utløser støtte fra ENOVA for privatpersoner som:

  • Skal foreta en større endring av boligen med hensikt å bedre boligens energistandard. Boligen må oppgraderes til dagens byggestandard eller høyere.
  • Skal renovere eller skifte ut for eksempel tak, kledning eller vinduer, etterisolere bygningens yttervegger, rehabilitere tak og grunnmur, utskifte gamle vinduer og ytterdører eller gjenvinne varme i ventilasjonsluft.
  • Har en bolig som er fra 80-tallet eller eldre.

Du kan også motta støtte til oppgradering av bygningskroppen i din fritidsbolig.

Kriterier for Enova støtte:

  • Oppgraderingen redusere bygningens varmetapstall med minst 30 %, i tillegg til at den
    oppfyller spesifikke krav for varmetapstall og netto energibehov.

Det er viktig at du kontakter en kvalifisert fagperson/energirådgiver før du starter prosjektet . Energirådgiveren skal utarbeide en energiplan som viser boligens tilstand.
BOVG har flere energirådgivere med ulike spesialfelter som du kan kontakte her.

Energiplanen må også vise hvilke energitiltak som skal forbedre energistandarden. Enova gir støtte hvis en slik tiltaksplan lages før oppgraderingen starter, og dette er svært viktig å ha i mente! Tiltaksplanen vil gi deg kunnskap om hva som må utføres for å få tilskudd. Planen er også god å vise til hvis du skal legge jobben ut på anbud.

Du kan få opptil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som er ønskelige for din bolig.

For at støtte kan gis, oppgraderingsarbeidet være utført av en bedrift som tilfredsstiller Enova sine kompetansekrav.

BOVG tilfredsstiller disse kompetansekravene og har lang erfaring i oppgradering av bygningskroppen.

Dersom du ønsker å gjøre noe arbeid selv kan dette kun omfatte rivearbeid, avfallshåndtering og innvending arbeid. Arbeid som isolasjon og tetting, utføres av kvalifisert bedrift for å utløse støtte.

Det er også viktig at du kan dokumentere boligens energitilstand før og etter oppgraderingen. En energirådgiver kan bistå med dette.

Du kan få refundert opptil 150.000 kroner når du oppgraderer bygningskroppen. Støttebeløpet per januar 2024 er:

  • 150.000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
  • 125.000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
  • 100.000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Når du er i gang med å oppgradere bygningskroppen, kan det være klokt å kombinere dette med andre energitiltak, som f.eks. balansert ventilasjon, solcelleanlegg eller solfangere, installering av varmepumper, vannbåren varme, varmestyringssystem, biokjel osv.

Det er ikke slik at samtlige av disse tiltakene utløser støtte fra Enova, men felles for dem alle er at de bidrar til å senke ditt energiforbruk, forbedrer boligstandarden og gjør inneklimaet mer behagelig.

Ekstern lenker:
Bovg.no: Smarthussystemer og smarthusfunksjonalitet
Enova.no: ENOVAS liste med uavhengige rådgivere