Utskrifting av vinduer på skråtak

Omkledning av hus, utskifting av vinduer og smart etterisolering

Har du høye kostnader til oppvarming av boligen vil det kunne gi store besparelser med omkledning av hus/bygg, utskifting av vinduer og smart moderne etterisolering.

Boliger som ikke har tilstrekkelig isolering vil ofte oppleve et stort varmetap via loftet, gamle vinduer eller kledning. Ved å redusere varmetapet i boligen vil du kunne spare mange penger, samtidig som du vil oppleve et langt mer behagelig og helsebringende inneklima.

Her er noen tips og råd til deg som overveier å skifte eller renovere kledning, etterisolere eller skifte vinduer på huset ditt.

Kledningen på boligen din skal først og fremst beskytte veggene, men den er også svært viktig rent estetisk.

I Norge er det gran som er det mest brukte treslaget som brukes til kledning. Gran har gode fuktavvisende evner og den er lett å overflatebehandle. På de mest værutsatte stedene i landet, så kan det være kledning av furu som vil være mest fordelaktig. Det finnes også andre alternativer enn furu og gran.

Materialet du velger har mye å si for levetiden, og har også stor betydning for hvor mye vedlikehold som vil være nødvendig. Naturlig nok vil det også kunne være store prisforskjeller på de ulike materialene.

Gran og furu er begge naturlige isolasjonsmaterialer som har lav varmeledningsevne sammenlignet med mange andre byggematerialer. Gran har en lambda-verdi på ca. 0,12 W/mK, mens furu har en lambda-verdi på ca. 0,14 W/mK1. Det betyr at gran isolerer litt bedre enn furu, men forskjellen er ikke veldig stor.

Isoleringsevne er et mål på hvor godt et materiale hindrer varmetap eller varmeinntrengning. Isoleringsevne uttrykkes som varmeledningsevne eller lambda-verdi, som angir hvor mange watt (W) som ledes gjennom én kvadratmeter (m²) av materialet når det er én grad (K eller °C) temperaturforskjell mellom de to sidene. Jo lavere lambda-verdi, jo bedre isolerer materialet.

Fordeler med gran og furu som kledning og isolasjonsmaterialer er blant annet at de er fornybare, biologisk nedbrytbare, lett tilgjengelige, rimelige, enkle å bearbeide, og har god fukthåndtering. De har også en positiv effekt på inneklimaet, da de kan bidra til å regulere luftfuktigheten, redusere støy, og skape en lun og behagelig atmosfære.

Gran og furu har dog lavereisoleringsevne enn noen andre isolasjonsmaterialer, som for eksempel mineralull, polystyren, eller trefiber.

I mange tilfeller vil det derfor være smart å etterisolere samtidig som man foretar omkledning av hus. Det er viktig at dette sees i sammenheng med eksisterende konstruksjon.

Boliger bygget fra 1960 og fremover har varierende mengde isolasjon og blåseisolering med trefiber kan derfor være en fordelaktig løsning

I all hovedsak skjer de store varmetapene via loft og yttertak, og blåseisolering av loftet vil derfor ha stor effekt på varmetapet. Særlig gjelder dette boliger som er bygget før år 2000.

Trefiberisolasjon loft
Trefiberisolasjon som blåses inn på loft er både miljøvennlig og energieffektivt

BOVG er sertifisert Hunton partner og benytter trefiberisolasjon fra Hunton til blåseisolering av loft og luftsrom.

Hunton trefiberisolasjon til blåseisolering

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av produkter og løsninger som i hovedsak er basert på trefiber som kan benyttes til blåsefiberisolering.

Estetikken ved kledningsvalg

Når du først har bestemt deg for hvilken tresort du ønsker å bruke til kledning, er det flere andre faktorer du bør tenke gjennom.

Har du et ønske om en spesifikk stil, som f.eks. funkis, sveitserstil, jugendstil eller barokk? Hvilken størrelse det er på huset bør også påvirke valget av kledning. Den visuelle fremstillingen av høyde/bredde-forholdet på huset kan nemlig variere mye med breddene på kledningsbordene.

Om det er stående eller liggende panel har stor betydning for det visuelle uttrykket, og det kan også ha ulike fordeler og ulemper med tanke på vedlikehold.

I områder som er spesielt værutsatt, har det vært tradisjon for å bruke liggende panel. Vær og vind sliter hardest på den nederste delen av huset, og det kan derfor være fornuftig å bygge slik at man kan bytte ut de nederste bordene ved behov. Dersom huset ikke er spesielt værutsatt kan stående panel gi huset et mer høyreist uttrykk, og det vil være en del som foretrekker dette pga. estetiske årsaker.

Konsekvenser – noe å tenke over

  • blir den eksisterende konstruksjonen ivaretatt?
  • på hvilken måte vil etterisoleringen påvirke huset?
  • hva med lufting og kledning – hvordan ivaretas dette?

Valg av håndverker/entreprenør

Bygg og våtromsgruppen AS har mange års erfaring med omkledning av hus/bygg, utskifting av vinduer og med etterisolering. Vi har arbeidet med utvendig rehabilitering av bygg og hus i en årrekke.  Ved å velge oss som leverandør får du et byggfirma som:

  • har betydelig erfaring med å bistå med valg av materialer/stil og gjennomføringsprosess
  • utelukkende bruker håndverkere som er sertifiserte med relevant håndverksmessig bakgrunn
  • har dedikerte prosjektledere på alle våre prosjekter som håndterer prosessen fra a til å.
  • har solid økonomi
  • har mange og gode referanser

Vi kommer gjerne på befaring og gir konkrete forslag tilpasset dine behov.