Lurt med rådgivning i byggesaker før du søker

Når det gjelder realiseringen av byggeprosjekter, er det nødvendig å vurdere ulike aspekter for å sikre en smidig gjennomføring. Byggesaker spiller en avgjørende rolle for suksessen til ethvert byggeprosjekt, og dette inkluderer riktig rådgivning og utarbeidelse av tegninger.

BOVG er anerkjent for å tilby spesialisert rådgivning innen byggesaker og profesjonell utarbeidelse av tegninger. Denne artikkelen tar sikte på å utforske hvordan BOVG kan være den ideelle samarbeidspartneren for å sikre suksess i ditt byggeprosjekt.

Med omfattende erfaring innen byggesakrådgivning og tegnearbeid har BOVG oppnådd et solid rykte i bransjen. Tjenestespekteret inkluderer alt fra byggesakrådgivning og tegningsutvikling til prosjektledelse og konsulenttjenester. BOVG har et dyktig team med fagfolk som har ekspertise innen ulike typer byggeprosjekter, fra enkle boligtilbygg til komplekse kommersielle konstruksjoner.

BOVGs rådgivningstjenester gir verdifull støtte gjennom hele byggesaksprosessen. Rådgiverne har grundig kjennskap til bygningsforskrifter, reguleringsplaner og andre relevante lover og forskrifter. De veileder klientene gjennom søknadsprosessen, sikrer at nødvendige dokumenter er på plass, og overholder kravene. BOVG hjelper også med å håndtere revisjoner eller justeringer som måtte være nødvendige etter anmodning fra bygningsmyndighetene. Med BOVG som byggesakrådgiver kan du være trygg på at du har en pålitelig partner som tar seg av de administrative aspektene ved byggesaken, slik at du kan konsentrere deg om selve byggeprosjektet.

BOVG tar ansvar for utarbeidelsen av tegninger og nødvendig dokumentasjon for byggesaken. Enten det dreier seg om nybygg, ombygging eller tilbygg av eksisterende bolig, samarbeider vi tett med klientene for å forstå deres behov og visjon. Vi utvikler deretter tegninger som ikke bare er estetisk tiltalende, men også tar hensyn til funksjonalitet, sikkerhet og bærekraft.

Prisstruktur:

De totale kostnadene for en byggesak varierer avhengig av prosjektets omfang, men nedenfor er noen estimerte priser:

  • Ettrinnssøknad – enkelt tiltak, 1 ansvarsrett: 16 000,- ekskl. mva
  • Ettrinnssøknad – 1 boenhet, 1 ansvarsrett: 19 000,- ekskl. mva
  • Rammesøknad – 1 boenhet: 12 000,- ekskl. mva
  • Søknad om igangsettelse – 1 boenhet: 11 000,- ekskl. mva
  • Utarbeidelse av tegninger: 1190,- ekskl. mva per time

Søknadsgebyrer:

Som tidligere nevnt vil det påløpe søknadsgebyrer som må betales til kommunen eller bygningsmyndighetene ved søknad om ombygging eller tilbygg av boligen. Gebyrene varierer basert på omfanget av endringene og den geografiske plasseringen.

Dette gebyret betales ved innsending av byggesøknaden. For mindre ombygginger eller tilbygg av eksisterende boliger varierer søknadsgebyret vanligvis fra 5 000 til 15 000 kroner. For større prosjekter kan gebyret være betydelig høyere, for eksempel mellom 15 000 og 30 000 kroner.

Behandlingsgebyr:

Dette er et gebyr som dekker behandlingen av byggesaken, inkludert saksbehandling, vurdering av dokumentasjon og eventuelle befaringer. Behandlingsgebyret kan variere fra 10 000 til 30 000 kroner, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.