«hjelp!»

Oppgradering og energioptimalisering av egen bolig kan virke som en overveldende oppgave for mange, og det er ikke uvanlig å føle seg forvirret over hvor man skal begynne.

Les mer

Analyse og kartlegging

Først gjennomfører vi en grundig befaring av boligen, enten fysisk eller digitalt, for å innhente nødvendig informasjon.

Så gjennomføres en rekke analyser og kontroller avhengig av pakkens innhold:

 • Inspeksjon av klimakonstruksjon, vegger og taks isoleringsevne, vinduer og dørers innsetting og tilslutning.
 • Klimaskallet – Tetting, gjennomføring, robusthet og beskyttelse. Her kan det være nødvendig med varmesøkende kamera for å finne energityvene.
 • Energivurdering av elektrisk og vvs tekniske anlegg samt kartlegging av inneklima

Vi analyserer den innhentede informasjonen og gjennomfører komplekse energiberegninger for ulike potensielle tiltak. Dette trinnet hjelper oss med å kartlegge lønnsomheten og identifisere de mest effektive energioptimaliseringsmulighetene for din bolig.

Viste du at?
Du kan få kr 5000,- i støtte fra Enova for å dekke kostnaden til energirådgiver. Sjekk hvilke av våre pakker som kvalifiserer til støtte.

Rapport og rådgivning

Energipakka rapport
Resultatet av kartleggingen samles i en omfattende rapport. Rapporten inkluderer en detaljert tiltaksplan med våre anbefalinger, skreddersydd for å møte dine spesifikke behov. Rapporten gir deg et klart bilde av hvilke energitiltak som er mest hensiktsmessige for din bolig.
 
 • Rapporten inneholder oversikt over energiforbruk og hvor mye du kan redusere energibehovet basert på hvert enkelt tiltak.
 • Styringssystemer – Valg av riktig styringssystem tilpasset bygningens volum, installasjoner og brukernes behov
 • Energikilde – Valg av riktig energikilde tilpasset brukernes behov, fleksibilitet, investeringskostnad sammenliknet med besparelse vil gi et godt beslutningsgrunnlag for valg av tiltak.
 • Hvert av de foreslåtte tiltakene er også priset med et estimat for hva gjennomføringen vil koste, samt en oppsummering som sammenstiller investeringen opp mot besparelsen.

I samarbeid med våre rådgivere kan du beslutte hvilke tiltak du ønsker å gjennomføre.

Tilbud og kontrakt

Alt i en pakke
Etter rådgivningsfasen kan vi – om du ønsker – gå direkte i gang med gjennomføring og installasjon

Prosjektet går dermed direkte videre til gjennomføringsfasen uten en ny runde med innhenting av vurderinger og valg av leverandører.
 
 • De valgte utbedringstiltakene og produktene samles i et komplett spesifisert tilbud som danner grunnlaget for kontrakt.
 • Aksepteres tilbudet utarbeider vi en fremdriftsplan som gir deg full oversikt over hvor lang tid prosjektet vil ta.
 • Vi garanterer at tiltaket gjennomføres innenfor avtalt budsjett og eventuelle endringer og tilpasninger underveis håndteres av din kontaktperson.
 • Vi kan også hjelpe med finansieringsløsning

Gjennomføring og installasjon

BOVG står bak Energipakka.no og er et tverrfaglig kompetansehus med fem fagenheter innen, bygg og våtrom, takst og skade, elektro og VVS
 
 • Ca 170 ansatte i østlandsområdet
 • Lang og trygg historie, med mange fornøyde kunder
 • BOVG har særlig ekspertise på rehabilitering, energioppgradering og skadebegrensning. Vi gjør også totalrenovering og vedlikehold.
 • Følg noen av våre prosjekter på Instagram
 • Vi har et stort leverandørnettverk med spesialister innen alle tjenesteområder.

Hva får du?

Velger du å samarbeide med energipakka.no og BOVG skal du være trygg på at alle faktorer er vurdert og at det mest lønnsomme og bærekraftige alternativet vi kjenner til, har kommet på bordet.

I tillegg får du inkludert en mengde dokumentasjon, sertifiseringer og andre fordeler.

Les mer om hva du får Våre pakker
Energirådgiveren – din veiviser til en bærekraftig bolig

Energirådgiveren blir en stadig viktigere fagperson for boligeiere som vurderer en større renovering eller oppgradering [...]

Våre energirådgivere

Filip Bernhardsen Jeg er utdannet tømrer med 8 års erfaring fra byggebransjen, og har erfaring [...]

Utskiftning av tak kan gi store besparelser på strømregningen!

Når taket nærmer seg en alder på 20-30 år bør man vurdere rehabilitering eller utskiftning [...]

Støtte fra Enova for private boligeiere – hva kan du søke støtte til, og hvor mye kan du få?

Bor du i en eldre bolig og ønsker et bedre og mer behagelig inneklima, lavere [...]

Hvordan redusere varmetap i gamle hus?

Boliger som ikke har tilstrekkelig isolering, gamle vinduer eller kledning vil ha et stort varmetap. [...]

Eus nye bygningsdirektiv

Hvilken betydning får Eus nye bygningsdirektiv for deg som huseier? EUs nye direktiv om bygningers [...]

Omkledning av hus, utskifting av vinduer og smart etterisolering

Har du høye kostnader til oppvarming av boligen vil det kunne gi store besparelser med [...]

Lurt med rådgivning i byggesaker før du søker

Når det gjelder realiseringen av byggeprosjekter, er det nødvendig å vurdere ulike aspekter for å [...]