EU bygning

Eus nye bygningsdirektiv

Hvilken betydning får Eus nye bygningsdirektiv for deg som huseier?

EUs nye direktiv om bygningers energiytelse av 14. mars 2023 vil ha store konsekvenser for norske boligeiere. Dette innebærer at mange boliger må gjøre store tiltak for å komme opp på energiklasse E innen 2030 og energiklasse D i 2033.

Ifølge SSB hadde omtrent 60% av norske boliger en energiklasse D til G i 2020. Dette betyr at omtrent 3 ut av 5 norske boliger hadde en energiklasse lavere enn E, så det er et enormt antall boliger som vil ha behov for energieffektiviseringstiltak. Dette går blant annet på etterisolering for å oppnå en høyere energiklasse, og dermed redusere energiforbruk og klimagassutslipp.

Hva må jeg som boligeier gjøre?

Etterisolering er en svært vesentlig faktor mht. å forbedre energieffektiviteten i en bolig. Riktig etterisolering av tak, vegger og gulv kan redusere varmetapet drastisk. Med mindre varmetap får du redusert behovet for oppvarming, og dermed også mindre utgifter til strøm, ved eller gass.

En effektiv måte å etterisolere yttertaket på, kan for eksempel være å blåseisolere loftet, eller man kan legge isolasjonsmatter over eksisterende isolasjon.

Skal man etterisolere vegger er det viktig å først undersøke om veggene allerede er isolert eller ei. Dersom veggene ikke er isolert, kan man legge inn isolasjon enten innvendig eller utvendig. I tilfeller der veggene allerede er isolert, kan man legge til et ekstra lag med isolasjon på innsiden eller utsiden av veggen. Dette er naturlig å gjøre i sammenheng med nødvendig vedlikehold eller oppgradering av overflater.

Man bør ikke glemme at etterisolering av gulv også kan redusere varmetapet. Det er f.eks. mulig å legge til et lag med isolasjon under gulvbordene, eller legge til en isolerende plate mellom betonggulvet og det eksisterende gulvet.

Det er fundamentalt viktig å sørge for at etterisoleringen blir gjort korrekt, ellers risikerer man at det oppstår problemer med fukt, eller andre problemer som kan føre til skader på boligen. Det er vesentlig å sørge for at luftingen av konstruksjonen er godt ivaretatt, og at dampsperre eller dampbrems er riktig montert. De fleste bør derfor kontakte en fagperson, både for å få råd om hvilken type isolasjon som er best egnet, og hvordan etterisoleringen skal utføres for å fungere best mulig.

Fakta om etterisolering

Enova viser til at etterisolering av tak og vegger kan redusere varmetapet med opptil 30%, noe som vil medføre betydelige besparelser i energikostnadene.

Ipsos gjennomførte en undersøkelse på vegne av Enova i 2020 som viste at 56% av norske boligeiere ikke hadde gjort noen form for energieffektiviseringstiltak de siste 5 årene, og at kun 11% hadde etterisolert boligen sin i samme periode. Det er dermed et svært stort forbedringspotensial når det gjelder etterisolering av norske boliger.

Ifølge Enova kan en typisk norsk bolig redusere CO2-utslippene med 1,5 tonn per år kun ved å etterisolere taket og veggene. Dette er omtrent like mye CO2 som en bil slipper ut i løpet av et år.

Norske husholdninger står for om lag en tredjedel av Norges totale energiforbruk ifølge Enova. Energieffektiviseringstiltak som f.eks. etterisolering, kan redusere energibruken betydelig og dermed bidra til å redusere Norges samlede energiforbruk og utslipp av klimagasser.

Tall fra SSB viser at det i 2019 om lag 2,5 millioner boliger i Norge, og en betydelig andel av disse boligene ble bygget før kravene til energieffektivitet ble innført. Det innebærer at etterisolering vil være en svært viktig faktor for å redusere energiforbruket og øke energieffektiviteten i norske hjem.

Hva vil det koste å etterisolere boligen min?

Det er flere forskjellige faktorer som vil avgjøre prisen for etterisolering av boligen din. Dette er faktorer som størrelsen på boligen, type etterisolering, og antall arbeidstimer som skal faktureres. Her er noen eksempler på priser for etterisolering av ulike deler av boligen:

  • Etterisolering av loft kan koste alt fra 5000 kr til 20 000 kr avhengig av loftets størrelse og valgt isolasjonsmateriale.
  • Etterisolering av vegger kan koste fra 1500 kr til 2500 kr per kvadratmeter avhengig av valgt isolasjonsmateriale og hvor mye arbeid som kreves for å få tilgang til veggen.
  • Etterisolering av gulv kan koste fra 800 kr til 1500 kr per kvadratmeter avhengig av valgt isolasjonsmateriale og om gulvet er tilgjengelig fra underetasjen.

Disse tallene er estimater og prisen kan variere betydelig, avhengig av ulike faktorer som nevnt ovenfor. Kostnadene for etterisolering kan være høye, men det vil i de fleste tilfeller være en god og nødvendig investering på lang sikt.