Våre energirådgivere

Filip Bernhardsen

Filip Bernhardsen Energirådgiver og prosjektleder
Filip Bernhardsen Energirådgiver og prosjektleder

Jeg er utdannet tømrer med 8 års erfaring fra byggebransjen, og har erfaring både som prosjektleder og totalentreprenør. Jeg har tidligere vært produksjonsleder i Trysilhus og fungerer nå som koordinator av kompetansehuset i BOVG der min rolle er å være et bindeledd mellom kunden og kompetansen i bedriften.

Både mennesker og boliger er to ting som interesserer meg sterkt. Jeg har en genuin, innebygget interesse for mennesker, også har interessen for bygninger og boliger økt med tiden.

Det viktigste for meg som energirådgiver er å kunne gi gode råd som er tilpasset hver enkelt kunde, og hver enkelt bolig. Hvert prosjekt er unikt – boligeiers budsjett, boligens konstruksjon og alder, energikilder, forbruk og behov varierer fra gang til gang.

Å kunne forstå kundens ønsker og behov, for så å kunne gi kunden fagmessige og kostnadseffektive råd er et resultat jeg etterstreber i alle prosjekter. Jeg er ingen supermann som kan alt, men jeg ønsker å være et hyggelig bindeledd mellom kunden og vårt kompetansehus i Energipakka og BOVG.

Det vil i de aller fleste prosjekter dukke opp utfordringer som må løses. Om du som kunde velger meg som rådgiver, kan du være trygg på at jeg ikke gir meg før alle løse tråder er nøstet opp i, og du sitter igjen med et klart svar.

Gjermund Solberg

Jeg er utdannet automatiker og elektriker og har 16 års erfaring fra totaltekniske løsninger i bolig og næringsbygg. Jeg har jobbet flere år ute som tekniker med bygging, feilsøking og optimalisering av tekniske installasjoner. Jeg har erfaring fra smarthussystemer, lysstyring, varmestyring, brannvarsling, energikilder som varmepumper og fyringsanlegg, ventilasjon, vannbårne varmeanlegg, solceller, solfanger for oppvarming av vann, offgrid installasjoner med batteribackup, nødstrøm osv.

Der vi mennesker oppholder oss, er det viktig at vi kan ha god komfort og samtidig bruke minst mulig energi på å oppnå dette. Vi bor et land med ekstremt varierende temperaturer og boligene må ha gode systemer for varme, ventilasjon og kanskje kjøling. De tekniske løsningene må fungere sammen så man oppnår best mulig driftsøkonomi. Vår tverrfaglige erfaring gir deg som bruker en trygghet på at alle grensesnitt er ivaretatt og anleggene vil fungere best mulig. Jeg vil gi deg gode råd så vi kan tilpasse løsningene etter dine behov.

Min jobb er å vurdere de eksisterende tekniske installasjonene og se på hvilke muligheter som gir best besparelse og komfort. Løsningene vi leverer skal være enkle å bruke og de skal være driftssikre med lang levetid. Mitt mål er at komforten skal øke og strømregningen skal reduseres.