Filip Bernhardsen Energirådgiver og prosjektleder

Energirådgiveren – din veiviser til en bærekraftig bolig

Energirådgiveren blir en stadig viktigere fagperson for boligeiere som vurderer en større renovering eller oppgradering av boligen sin. Energirådgiveren gir kompetente råd og kyndig veiledning om hvordan man kan forbedre energieffektiviteten i boligen. Med en dyktig energirådgiver vil du få hjelp med å redusere energiforbruket, optimalisere energibruken og iverksette miljøvennlige praksiser.

Hva gjør energirådgiveren?

Energirådgivning innebærer å kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere/optimalisere energibruken.

Dette gjør det enklere for deg som boligeier å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova gir også tilskudd til boligeiere som ønsker å gjennomføre energirådgivning, og kvalifiserte energirådgivere kan registrere seg i Enovas energirådgiverregister. Energirådgivning er derfor en viktig tjeneste for de som ønsker å gjøre boligen mer energieffektiv og bærekraftig.

Hva kjennetegner en kompetent energirådgiver?

  • Energirådgiveren skal være ansatt i et registrert firma med byggfaglig virksomhet.
  • Rådgiveren skal ha en relevant utdanning og sertifisering innen energi og byggteknikk, og har god forståelse for energieffektivitet, bygningsfysikk og tekniske løsninger.
  • Energirådgiveren ser på hele boligen som et system og har en helthetlig tilnærming. Her vurderes ikke bare enkeltkomponenter, men også hvordan ulike tiltak påvirker hverandre.
  • En dyktig energirådgiver lytter til boligeierens behov og ønsker, og gir ikke bare råd uten å ta hensyn til individuelle forhold.
  • En kompetent energirådgiver holder seg oppdatert på ny teknologi, forskning og endringer i regelverk.
  • En sakkyndig energirådgiver gir objektive råd basert på fakta og analyser.
  • En flink rådgiver kan forklare komplekse tekniske begreper på en forståelig måte for boligeieren.

Husk: et vellykket prosjekt starter alltid med god planlegging! I BOVG har vi flere sertifiserte energirådgivere som vi gjerne skryter av.