filip med energipakka bil

Energiforbruk og energieffektivisering i norske bygg: Hvilke støtteordninger finnes?

Energiforbruk, energieffektivisering og klimaeffektivitet i norske bygg og boliger er et hett tema for tiden. Det er det flere grunner til.

Norge har en utfordring når det gjelder energiforbruk. Som en sentral aktør i rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet (ROT) på Østlandet, opplever vi en økende bevissthet blant norske boligeiere om eget strømforbruk, og at mange ønsker råd om hvilke tiltak som er de mest lønnsomme og effektive for å redusere sitt forbruk. Motivene for endring er selvfølgelig ulike, men blant de mest åpenbare kan vi nevne følgende:

  • Høye strømpriser
  • EU direktiv med ambisiøse mål om reduksjon i energiforbruk og behov i bygg og boliger
  • Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

Du kan lese mer om EU direktiv og mål for reduksjon i energibehov på enova.no/energimerking.

Norsk bygningsmasse – Status Quo og utfordringer

Energiforbruket i norske bygg og boliger utgjør en betydelig del av landets totale energiforbruk. Det skyldes i første rekke det utfordrende nordiske klimaet som gjør oppvarming til en viktig faktor, men også at mange bygg, spesielt eldre, lider av dårlig isolasjon og utdaterte oppvarmingssystemer. Dette fører ikke bare til høye energikostnader, men også til unødvendige klimagassutslipp.

Som et tiltak for å redusere energiforbruk og raskere nå de nasjonale klimamålene, har staten gjennom Enova iverksatt en rekke støtteordninger for energieffektiviserende tiltak i norske bygg og boliger.

Enova – Støtteordninger for energisparing

  1. Energitilskudd: Enova tilbyr økonomisk støtte til boligeiere og bedrifter som ønsker å gjennomføre energieffektive tiltak. Dette kan inkludere etterisolering, installasjon av varmepumper, oppgradering av ventilasjonssystemer og mer. Ved en helhetlig oppgradering av bygningskroppen kan man få støtte på inntil kr 150 000,-.
  2. Tilskudd til Nullutslippsløsninger: For de som ønsker å gå et skritt videre mot et mer bærekraftig energiforbruk, tilbyr Enova tilskudd til installasjon av nullutslippsløsninger som solcelleanlegg, solfangeranlegg og biobrenselanlegg.
  3. Rådgivning og Veiledning: Enova tilbyr også støtte på inntil kr 7500,- for rådgivning og veiledning for å hjelpe boligeiere og bedrifter med å identifisere de mest effektive energisparetiltakene og gjennomføre dem på en kostnadseffektiv måte.

Les mer om Enovas støtteordninger på enova.no/privat/alle-energitiltak/

Kommunale støtteordninger

Også mange norske kommuner tilbyr egne støtteordninger for energieffektivisering. Disse vil variere fra kommune til kommune, men typiske tiltak kan være:

  1. Støtteordning for tilleggsisolering og skifte av vinduer og dører. I Asker og Bærum kommuner kan du få dekket inntil 20 % av kostnadene.
  2. Lavrentelån: Enkelte kommuner og banker tilbyr lavrentelån eller tilskudd til energieffektive oppgraderinger i boliger, for eksempel bytte av vinduer, dører, eller oppgradering av isolasjon.
  3. Informasjon og veiledning: Kommunene kan også tilby informasjon og veiledning om energisparetiltak, lokale leverandører, og hvordan man kan dra nytte av de ulike støtteordningene som er tilgjengelige.

Hør med din kommune hva slags tiltak de har eller planlegger å gjennomføre for å stimulere til energieffektivisering.

Ved å benytte seg av tilgjengelige støtteordninger kan både private husholdninger og næringslivet redusere sine energikostnader og samtidig minimere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig fremtid for oss alle.

Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang

Få hjelp