Category Archives: Bygningsenergidirektivet

EU bygning

Eus nye bygningsdirektiv

Hvilken betydning får Eus nye bygningsdirektiv for deg som huseier? EUs nye direktiv om bygningers energiytelse av 14. mars 2023 vil ha store konsekvenser for norske boligeiere. Dette innebærer at mange boliger må gjøre store tiltak for å komme opp på energiklasse E innen 2030 og energiklasse D i 2033. Ifølge SSB hadde omtrent 60% […]